PHP

PHP Fonksiyonlar – in_array Fonksiyonu

Fonksiyon, belirli bir eylemi gerçekleştiren yeniden kullanılabilir bir kod parçası veya bloğudur.

Fonksiyonlar, çağrıldığında değer döndürebilir veya herhangi bir değer döndürmeden basitçe bir işlem gerçekleştirebilir.

PHP, farklı görevleri yerine getiren 700’ün üzerinde yerleşik fonksiyona sahiptir.

in_array fonksiyonu bir dizide değerin olup olmadığını bulur.

Örnek:

Çıktı:

Kırmızı dizide bulundu.

Yorum yap