PHP

PHP Fonksiyonlar – is_array Fonksiyonu

Fonksiyon, belirli bir eylemi gerçekleştiren yeniden kullanılabilir bir kod parçası veya bloğudur.

Fonksiyonlar, çağrıldığında değer döndürebilir veya herhangi bir değer döndürmeden basitçe bir işlem gerçekleştirebilir.

PHP, farklı görevleri yerine getiren 700’ün üzerinde yerleşik fonksiyona sahiptir.

is_array fonksiyonu bir değişkenin dizi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Örnek:

 

Çıktı:

 

Yorum yap