PHP

PHP Klavyeden Veri Alma

PHP sunucu taraflı bir dil olduğu için klavyeden yazdığımız değerleri okumak değerleri işlemek için istemcideki (bilgisayarmızdaki) sayfayı sunucuya göndermemiz gerekir.Gönderme işlemi genellikle POST yada GET metotları ile gerçekleştirilir.
Veriyi gönderdikten sonra verinin PHP tarafında alınması için verinin gönderilirken name özelliğinin olması gerekir.

Aşağıdaki örnekte kullanıcı adını girip formu kendi içinde POST ediyor. Gönderilen verilen sayfada POST ile gelen var mı kontrolü yapıldıktan sonra ekrana yazdırılıyor.

Çıktı:

Yorum yap