C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# Access Veritabanından Tablo İsimlerini Çekme

Bu yazımızda daha önce SQL Veritabanı kullanarak yapmış olduğumuz veritabanındaki tablo isimlerini Combobox‘ a doldurma ve seçilen tablodaki kayıtların DataGridView‘ de listelenmesini sağlayan uygulamayı Access veritabanı dosyası kullanarak gerçekleştireceğiz.

Sayfamıza 1 adet Combobox ve 1 adet DataGridView ekleyerek projemize başlayalım.

Form yüklendiğinde Combobox içerisine access veritabanı dosyamızın içindeki tablo isimlerinin gelmesini sağlayan ve seçilen tabloya göre DataGridView içinde verileri görüntüleyen kodları oluşturalım. Öncelikle ticaretsade.mdb isimli access dosyasını kullanacağımızı belirtelim. Bu dosyayı projede “../Bin/Debug “ klasörü içerisine kopyalayacağız.

Kodlarımıza geçelim. İlk olarak aşağıdaki kütüphaneyi projemize dahil ediyoruz.

Daha sonra bağlantımızla ilgili nesneleri Global olarak oluşturuyoruz.

Şimdi Form yüklendiğinde Combobox içine tablo isimlerini çekelim

Burada kullanmış olduğumuz

if (dt.Rows[i][“TABLE_NAME”].ToString().Trim().Substring(0,4) !=”MSys”)

koşulu yazma sebebimiz MSys ile başlayan tablo isimlerinin Combobox’ a gelmesini engellemek oldu. Dilerseniz bu koşulu yazmadan deneyerek aradaki farkı görebilirsiniz.

Şimdide Combobox’ta seçilen tabloya ait verileri DataGridView’ de listeleyelim. Bunun için kodlarımızı comboBox1_SelectedIndexChanged olayına yazacağız.

Kodlarımızın tamamı ve Projeyi çalıştırdığımızdaki ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

1 Yorum

Yorum yap