C# Console Örnekleri Programlama

C# ArrayList Örnekler

ArrayList, klasik dizilerle çalışırken karşılaştığımız bir çok sorunu ortadan kaldıran yeni bir koleksiyon sınıfıdır. Klasik dizilerde karşılaşılan derleme aşamasında dizi boyutunun bilinmesi şartı ArrayList kullanıldığında aranmamaktadır. ArrayList kullanımı ile ilgili örneklere yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Örnek 1: 10 adet sayının tek ve çift olanlarını ayrı ayrı dizilere atan, dizilerin içinde kaç adet sayı oldugunu ve ortalamalarını gösteren Console örneği.

Ekran Çıktısı:

Örnek 2: Klavyeden girilen 10 adet sayının asal ve asal olmayanlarını ayrı diziye atan dizilerin içinde kaç adet sayı olduğunu ve ortalamalarını ekrana yazdıran örnek.

Yorum yap