C# Console Örnekleri Programlama

C# Class Encapsulation (Kapsülleme – Get – Set Kullanımı )

Bilindiği gibi C# nesneye dayalı bir programlama dilidir. Kapsülleme (Encapsulation) kavramı bir nesnenin bazı özellik ve işlevlerini başka sınıflardan ve nesnelerden saklamaktır. Private erişim belirteci sayesinde bu şekilde tanımlanan bir field’ i başka sınıflardan gizlemiş oluruz. Ayrıca bu field başka sınıflarda kullanılamaz.

Kapsülleme (Encapsulation) sayesinde nesneler bilinçsiz kullanımdan korunmuş olur. Fakat bazı durumlarda private field’ lara erişmemiz ve özelliklerini kullanmamız gerekebilir. Bu durumda Property kavramı devreye girer. Property bir field’ in değerini geri döndürmeye (Get) ve değerini ayarlamaya (Set) olanak sağlar.

Aşağıdaki Örnek Uygulamada Class’ ta kapsülleme kullanılarak dikdörtgenin alan hesabı yapılmıştır. Dikdörtgen kenarlarına negatif bir değer verilirse sıfırlanması sağlanmıştır.

Class ta yer alan kodlar

Program kısmında yer alan kodlar

Örnek 2:
Bu örneğimizde ise ulke isimli bir sınıf oluşturacağız. ulke sınıfının özelliklerini adı, başkenti, nüfusu ve para birimi olarak ayarlayacağız. Bu sınıfa ait metotta ise bu bilgilerin yazdırılmasını sağlayan Yazdir isimli bir metot oluşturacağız.
ulke sınıfına ait kodlar;

Ana programdaki kodlarımız;

Programımızı çalıştırdığımızda ekran görüntüsü şu şekilde olacaktır.

encapsulation

Örnek-3:Şimdi bu konuyla alakalı bir başka örnek yapalım. Bu örneğimizde aynı zamanda Hata fırlatma ve Hata yakalama işleminin nasıl yapıldığıyla ilgili bir örnekte verelim.
Örneğimizde “Makina” isimli bir sınıf oluşturacağız. Bu sınıfın “isi” isimli bir “properties” i bulunmakta. “isi” özelliğini kapsülleyeceğiz. Aynı zamanda ısı 0’dan küçük ise veya 100′ den büyükse hata fırlatarak ana programda bu hatanın yakalanmasının nasıl gerçekleştiğini göreceğiz.

Öncelikle sınıfımızı aşağıdaki şekilde oluşturuyoruz.

Ana programımıza geçelim. Burada Kodlarımızı try-catch blokları arasına yazarak Hata Yakalama işlemini de gerçekleştireceğiz.

Programımızı çalıştırdığımızda ısı değerini 152 olarak girdiğimizde 100′ e set edildiğini ve fırlatılan hata mesajının yakalandığını göreceğiz.

encapsulation1

1 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et