C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# Class Kullanarak Dik Üçgende Hipotenüs Hesaplama

C# Windows Form’da Class kullanarak Kenarları girilen dik üçgene ait Hipotenüsünü ve Alanını Hesaplayan Örnek:

Örneğimizi Property kullanarak oluşturacağız. Girilen kenarın “0” ve daha küçük olması durumunda Class içerisinde “1” değerine set edilmesini sağlayacağız. Örneğimize başlayalım.
İlk olarak Solution Explorer penceresini kullanarak Ucgen.cs isminde Class oluşturuyoruz ve aşağıdaki kodları yazıyoruz.

Ucgen.cs kodlarımız:

Form1.cs kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Yorum yap