C# Console Örnekleri Programlama

C# Console Diziyi İstenen Harfe Göre Listeleme (Filtreleme) Örneği

Bu yazımızda dizi içinde bulunan elemanların kullanıcının veriş olduğu baş harfe göre listelenmesini sağlayan Console Application ile hazırlanmış bir örnek oluşturacağız. Örneğimizde dizimize şehir isimlerinin atanması işlemini dizi oluşturulurken yapacağız.

Diziyi oluşturduktan sonra kullanıcıdan listelenmesini istediğimiz şehirlere ait ilk harfin girilmesini isteyerek, bu harfi For Döngüsü kullanarak tüm dizi içinde taratıp filtrelenmesini sağlayacağız. Örneğimize ait kodlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Yorum yap