C# Console Örnekleri Programlama

C# Console Sayı Tahmin Oyunu

1. Örnek: Bilgisayar tarafından rasgele tutulan sayıyı tahmin eden ve kaçıncı hakta bildiğini kullanıcıya ileten programa ait C# Console uygulaması örneği;

 


2. Örnek: Yukarıdaki örnekten farklı olarak kullanıcıya 10 hak verilecek ve sayıyı tahmin etmesi istenecektir.

3 Yorum

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace ConsoleApplication43
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  int hak =0;
  Random rnd = new Random();
  int sayi = rnd.Next(0, 50);
  for (int i = 1; i < 6; i++)
  {
  Console.WriteLine("Sayı giriniz: Kalan hakkınız; "+(5-hak));
  int girilenSayı = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if (girilenSayı==sayi)
  {
  Console.WriteLine("Tebrikler doğru tahmin ettiniz…");
  break;

  }
  else if (sayi<girilenSayı )
  {
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Lütfen aşağı inin…");
  }
  else
  {
  Console.Clear();
  Console.WriteLine("Lütfen yukarı çıkın…");
  }
  hak++;
  }
  Console.WriteLine("Sistem otamatik olarak {0} sayısını üretmiştir…", sayi);
  Console.Read();

  }
  }
  }

Yorum yap