C# Console Örnekleri Programlama

C# Dizi İçinde Arama İşlemleri

Bu yazımızda C# ta oluşturulan bir dizi içerisinde bir elemanın var olup olmadığını anlamamızı sağlayan arama işlemlerinde kullanılabilecek yöntemleri göreceğiz. Dizi içinde arama yapmak için kullanabileceğimiz birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Dizi içinde arama yapmakta kullanılabilecek bu  metotları örneklerle inceleyelim.

Contains Metodu ile Arama

Bu metot dizi içinde elemanın var olup olmadığını kontrol eder ve geriye boolean türünde yani true ya da false olarak bir değer döndürür.

Bu metot System.Array sınıfına ait bir metot olduğundan System.Collections sınıfının projeye dahil edilmesi gerekecektir. Bu işlemin using anahtar sözcüğü ile  yapılması gerektiğini hatırlatarak kullanımı ile ilgili örneğimize geçelim.

Kodlarımızı çalıştırdığımızda aranan değerin listede olup olmadığı bilgisini göreceğiz.

 

IndexOf Metodu ile Arama

Contains metodunda yapmış olduğumuz aramada aranan değerin listede var olup olmadığını öğrenmiş olduk. IndexOf metodu ile yapacağımız aramada ise aranan değerin index numarasını bize gönderecektir. Yani aradığımız değerin bu dizinin kaçıncı değeri olduğunu öğrenebileceğiz.

Eğer arama sonucu dizi içinde değer bulunamazsa geriye -1 değeri dönecektir. Örneği ve ekran çıktısını inceleyelim.

 

 

LastIndexOf Metodu ile Arama

IndexOf metodunda olduğu gibi dizi içinde arama yapar. Farklı olarak aranan eleman dizi içerisinde birden fazla mevcut ise bu elemanlardan sonuncusunun index değerini verir. Örneğimizi inceleyelim.

 

BinarySearch Metodu ile Arama

Dizi içinde aranan elemanın index numarasını geriye döndürü. Eğer aranan eleman dizi içerisinde mevcut değilse geriye negatif değer döndürür. Bu metotla arama yapabilmek için dizinin sıralı olması gerekmektedir. Aksi halde aranan değer bulunamayacaktır.

 

 

Yukarıdaki örnekte listemiz sıralı olduğundan aranan isim listede bulunarak index numarası gösterilmiştir. Şimdi dizi sıralamasında ufak bir değişiklik yapalım ve arama işlemini tekrar yapalım.

Şimdi kodlarımızı tekrar çalıştıralım.

Görüleceği üzere liste sıralı olmadığı için Ayşe isimli kişi listede olduğu halde Bu isim listede mevcut değil mesajı alınacaktır.

1 Yorum

Yorum yap