C# Console Örnekleri Programlama

C# For Döngüsü Kullanarak Toplama İşlemi

Bu örneğimizde C# ile For Döngüsü kullanarak kullanıcının girmiş olduğu sayıları nasıl toplayabileceğimizi gösteren bir örnek oluşturacağız. Örneğimizde 5 adet sayının toplamını bulacağız.  Örnekte for döngüsünü değiştirerek istediğiniz sayıda sayının toplamını hesaplayabilirsiniz.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap