C# Console Örnekleri Programlama

C# Girilen Cümledeki Kelime Sayısını Bulma

Bu örneğimizde kullanıcıdan bir cümle girmesini isteyerek, girilen bu cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu ve bu kelimelerin ayrı ayrı ekranda görüntülenmesini sağlayacağız. Örneğe ait kodlar ve ekran çıktısı şu şekilde olacaktır.

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap