C# Console Örnekleri Programlama

C# Girilen Sayılardan En Büyük – En Küçük – Toplam – Ortalama – Negatif ve Pozitif Sayısı Bulma

C# Console Application ile yapılmış kullanıcıdan kaç adet sayı girileceği bilgisi alınarak For döngüsü yardımıyla istenen adette sayı girişi yapılan ve girilen bu sayılardan en büyüğünü, en küçüğünü, sayıların toplamını, sayıların ortalamasını, negatif sayıların edetini, pozitif sayıların adetini ve kaç adet sayı girildiğini ekranda gösteren örneğe ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Ekran Çıktısı:

1 Yorum

  • sitenizde paylaştığınız kod çalışmaları için teşekkür ederim. Pratik yapmak için bir çok paylaşımınızdan yararlanıyorum. Sizin örneklerinizi çözerken; kodlarınızı birebir yapmak yerine kendi çözümümü bulup sonrada sizin kodlarınızı inceliyorum. Böylece aynı probleme birden farklı bakış açısı yakalıyorum.

Yorum yap