C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# if – else (Eğer) Kullanımı

If (Eğer) Kosul İfade Yapısı

Sorgulama yapısı, mantıksal olarak;

Esit mi? Esit değil mi?

-Büyük mü? Büyük Esit mi?

-Küçük mü? Küçük Esit mi?

Sorgulamalarının sonucuna göre islem yapılır. Sonuç olarak iki değer ortaya çıkar bu sonuç ya doğrudur olur yada yanlıstır.

Eğer Sonuç doğru ise if sorgusunun içine girer ve küme parantezi içindeki komutu yerine getirir, eğer değilse bu komut satırını atlar yani uygulamadan devam eder.

Yapılan sorgulama sonucunda eğer değer doğru değilse o zaman else komutu ile yanlış olan sonuç için komutlar yerine getirilir.
if – else if – else
Bu sorgulama tipinde eğer sorgusu sonucunda doğru değer elde edilememisse ardısık olarak eğerli olarak sorgulama isleminde kullanılır.
Son olarak da else ifadesi ile yanlıs sonuç için bir komut yazılır.

Yorum yap