C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# Linq Count Kullanımı ve Örneği

Aşağıdaki örneğimizde Count kullanarak dizi içerisinde çift sayıların sayısı, negatif sayıların sayısı ve negatif çift sayıların sayısını bulacağız.
Kodlarımız aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ekran çıktısı:

linq

Yorum yap