C# Programlama

C# List Kullanımı

List < T > Class Nedir

Koleksiyon sınıfları özel tasarlanmış nesneleri ve onlara ait olan görevleri yerine getirmek için oluşturulmuş olan nesnelerdir.  List Class System.Collections.Generic isim uzayı içinde tanımlanmış metodlar, özellikler ve diğer sınıflarda olduğu gibi insert, remove, search vb.  nesneleri barındırmaktadır. List class diziler(array) ve veri yapıları (data structure) nesneleri yerine kullanılır. List sınıfları kullanıldığında dizi üzerindeki boyutundaki esneklik yanı sıra ek özellikleri de kolaylık sağlamaktadır.

C# List < T > sınıfı nesnelerin türünü oluşturulduğunda belirtme zorunluluğu göstermektedir.

 List < T > Kullanımı

T parametresi listedeki nesnelerin türünü ifade etmektedir.

List Nesnesine Değer Ekleme (Add)

int türü liste içine ekleme örneği

string türü liste içine ekleme örneği

 

List Nesnesinin Uzunluğunu Alma (Count Kullanımı)

List Nesnesinin Değerlerini Foreach Döngüsü ile Okuma

C# List içindeki verileri yazdırmak için aşağıdaki iki döngüden biri kullanılarak değerleri ekrana yazdırma işlemi yapılabilir.

List Nesnesindeki Değerleri For Döngüsü ile Okuma

C# List.ForEach Methodu ile Değerleri Okuma

List.ForEach  işlevi liste içindeki her öge için belirtilen işlevi uygular. foreach ifadesi ile aynı görevi görmektedir.

List Nesnesinden Değer Çıkarma

Remove Silinmesini istenilen değeri siler.

Silinecek değer liste içinde birden fazla olması durumunda ilk değeri kaldırır.

Bu metodu genellikle referans tipler ile değer çıkarmak için kullanılır. Fakat değer tipleri ile de kullanılabilir.

List Nesnesinden Index Numarası ile Değer Çıkarma

RemoveAt silinecek index numarasını parametre olarak alır.

C# List İçinde Arama

List.Contains() metodunu kullanarak bir nesnenin listede olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz.

BinarySearch metodu, kendisine verilen değerin listede kaçıncı sırada olduğunu döndürür. Aranan değer liste içinde yoksa negatif bir değer döndürür.

C# Diziyi Listeye Çevirme

Oluşturduğunuz diziyi listeye çevirmek için;

List Nesnesini Boşaltma

Clear metodunu kullanarak oluşturduğunuz listeyi temizleyebilirsiniz.

 

C# List Nesnesine Nesne Ekleme

Aşağıdaki şekilde Kisi adında oluşturduğumuz sınıfı  oluşturduğumuz liste nesnesine ekleyelim.

Kisi sınıfını kullanan List Örneği

Yöntem 1

Yöntem 2

Listeyi Ekrana Yazdırma

C# List Kullanımı ile İlgili Örnek

1-49 arasındaki sayılar bir listeye aktarıyoruz.  for döndüğü içinde sırasıyla bir değer seçip, değeri listeden çıkarıyoruz.

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et