C# Console Örnekleri Programlama

C# (n) Elemanlı Dizide Toplam ve Ortalama Hesaplama

Bu yazıda kullanıcıya kaç elemanlı bir dizi oluşturmak istediğini soran ve diziyi oluşturan, daha sonra kullanıcıdan oluşturduğu bu diziye sayılar girmesini isteyen ve dizi oluşturulduktan sonra dizi elemanlarının toplamını ve ortalamasını hesaplayarak sonucunu ekranda gösteren bir örnek oluşturacağız. Örneğimizi C# Console Application ile gerçekleştireceğiz.

C# Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap