C# Console Örnekleri Programlama

C# Parametreli Metot Kullanarak Geçti-Kaldı Hesaplama

Bu yazımızda double türünde girilen 2 yazılı notunu parametre olarak alan ve geriye string olarak “Geçti” yada “Kaldı” döndüren bir metot oluşturarak kullanımını gösteren bir örnek oluşturacağız.

Örneğimizde kukullanıcıdan 1. ve 2. yazılı notu istenecek ve bu değerler “durum” isimli metoda gönderilerek geriye dönen string değerin ekranda gösterilmesini sağlayacağız. Kodlarımız;

Yorum yap