C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# RadioButton Kullanarak Dört İşlem

C# Windows Form ile basit örnekler oluşturmaya devam ediyoruz. Bu örneğimizde radioButton kontrolü kullanımı ile seçilen işleme göre Toplama, Çıkarma, Çarpma ya da Bölme işlemini gerçekleştiren bir uygulama oluşturacağız. Örneğe ait kodları ve Videoyu yazının devamında bulabilirsiniz.

Formumuzu aşağıdaki şekilde 4 tane Label, 4 tane RadioButton, 2 tane TextBox ve 1 adet Button ekleyerek oluşturuyoruz. Kontrollerimizi ekledikten sonra Properties Penceresinden Text özelliklerini örnekteki gibi değiştiriyoruz.

Formumuzu çalıştırdığımızda Topla isimli radioButton‘ un seçili olarak gelmesini sağlamak için Checked özelliğini True olarak değiştiriyoruz.

Kodlarımızı yazarken radioButton kontrollerinin hangisinin seçili olacağını da Checked özelliğini kontrol ederek, yani seçili olup olmadığını kontrol ederek yapacağız. Her bir durum için if- else if yapısı ile kontrolü gerçekleştirerek yapılması gereken işlemi yapacağız.

Button üzerinde çift tıklayarak Button1_Click olayına kodlarımızı aşağıdaki gibi yazalım.

Kodlarımızı yazdıktan sonra programımızı çalıştıralım.

Örneğimize ait video:

2 Yorum

Yorum yap