C# Console Örnekleri Programlama

C# Sınıflar Kalıtım

Bir sınıftan yeni bir sınıf oluşturma işlemine kalıtım denir. Kalıtım kullanımında hangi sınıftan kalıtım alınıyorsa o sınıfa ait metotlar ve özellikler yeni sınıfta da olur. İstenirse yeni sınıfa farklı özellik ve metotlar eklenebilir. Bir sınıf sadece bir sınıftan türetilebilir.

Kalıtım Kullanım Örneği:

Yukarıdaki örnekte personel sınıfından “akademikPersonel” isimli sınıf türetilerek “kişi” nesnesinde “Personel” sınıfına ait adi ve soyadi özelliklerine erişildiği görülmektedir.

 

Yorum yap