C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# STRUCTURE (YAPI) OLUŞTURMAK

Structure veri türü farklı tiplerden değişken tiplerini bir çatı altında toplayarak gruplandırmak amacıyla kullanılır.Değer türünden oldukları için küçük miktarda verilerin saklanmasında daha yüksek performans sağlarlar. Structure  içindeki her eleman tek tek tanımlanmalıdır. Örnek olarak personel isminde bir structure oluşturup içerisinde elemanlar tanımlayalım.

Yeni bir değişken tanımlayarak değişkenin tipini oluşturduğumuz personel adlı structure tipinden verelim.

Daha sonra sırası ile structure içindeki elemanlara  Form_Load bölümünde değer verelim.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

person isimli structure türünden değişkenimizin elemanlarının aşağıdaki resimde görüldüğü gibi listelendiğini göreceksiniz..

c# structer

Şimdide bir buton vasıtasıyla eklenmiş olan bu değerleri formumuza yerleştirmiş olduğumuz bir listbox’ a aktaralım.

Sonuç olarak butona bastığımızda;
structrer2
değerlerimizin listbox’ ta listelendiğini göreceğiz.
Yazdığımız kodların bütünü aşağıdaki gibi olacaktır.

Yorum yap