C# C# Windows Form Örnekleri Programlama

C# MessageBox (Mesaj Penceresi)

Program içerisinde üretilen sonuçların ekranda görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Kullanımı aşağıdaki şekildedir.

MessageBox.Show(Mesaj,Başlık,Buton Tipi,Simge)

Mesaj: Mesaj penceresinde görüntülenecek mesajdır.String veri türünden değer alır.En fazla 1024 karakter olabilir.

Başlık: Mesaj penceresinin başlığını belirtir.

Tip: Mesaj penceresi üzerinde görüntülenecek olan butonları belirtir. MessageBox üzerinde görüntülenecek buton tipleri şu değerleri alabilir.

MessageBoxButtons.OKCancel: MessageBox üzerinde “Tamam“, “İptal” düğmeleri görüntülenir.
MessageBoxButtons.OK: MessageBox üzerinde “Tamam” düğmesi görüntülenir.
MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore: MessageBox üzerinde “Durdur“, YenidenDene“, “Yoksay” düğmeleri görüntülenir.
MessageBoxButtons.RetryCancel: MessageBox üzerinde “YenidenDene“, “İptal” düğmeleri görüntülenir.
MessageBoxButtons.YesNo: MessageBox üzerinde “Evet“, “Hayır” düğmeleri görüntülenir.
MessageBoxButtons.YesNoCancel: MessageBox üzerinde “Evet“, “Hayır“, “İptal” düğmeleri görüntülenir.

Simge: Mesaj penceresinde görüntülenecek simgeleri belirlemek için kullanılır. Kullanılacak simgeler şunlardır;

MessageBoxIcon.Error: Dur işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.Hand: Dur işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.StopDur işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.Ecclamation: Ünlem işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.Warning: Ünlem işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.Information: Bilgi işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.Asterisk: Bilgi işaretini görüntüler.
MessageBoxIcon.Question: Soru işaretini görüntüler.

Mesaj penceresiyle ilgili örnek kullanım aşağıdaki gibidir.

msgbox

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et