C# Console Örnekleri Programlama

“Override Metotlar” Kullanım Örneği

Türetilen (mirasçı) sınıflar türetildikleri sınıflara ait tüm özellik ve metotlara sahiptir. Fakat bazı durumlarda temel sınıftaki metotlara türemiş sınıflarda ilaveler yapılması gerekebilir. Aşağıdaki örnekte Bilgisayar sınıfı ve bu sınıftan türetilmiş Notebook sınıfı bulununmakta. Bilgisayar sınıfındaki OzellikYazdir() metodunun Notebook sınıfında override edilmesi görülmektedir.

Anaprogram için kodlar aşağıdaki gibidir

Yukarıdaki örnekte Bilgisayar sınıfından kalıtım yoluyla türetilen Notebook sınıfında OzellikYazdir() metoduna eklemeler yapılmıştır. Böyle bir kullanım için türetilen sınıfta metotta override anahtar sözcüğü, temel sınıfta ise virtual anahtar sözcüğü kullanılmalıdır. Dikkat edilmesi geren metodun adıdır. Çünkü derleyici aynı imzaya sahip metodu aramaktadır.

Yorum yap