Programlama Python Örnekleri

Python – Dairenin Alanı ve Çevresini Hesaplama

Python ile yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini hesaplayarak ekranda gösteren örnek.

Alan= π*r²

Çevre=2*π*r

Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap