Programlama Python Örnekleri

Python Liste İçindeki En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma

Bu örneğimizde oluşturulan bir liste içine kullanıcıdan sayı girişi yapmasını isteyerek bu listedeki en büyük ve en küçük sayıyı gösteren Python kodlarını oluşturacağız.

Örneğimizde öncelikle kullanıcıya kaç elemanlı bir liste oluşturmak istediğini soracağız.

Daha sonra bir for döngüsü yardımıyla kullanıcının girmiş olduğu adette sayı girişi yaptıracağız.

Sayı girişi tamamlandıktan sonra max ve min metotlarını kullanarak dizi içindeki maksimum ve minimum değerli elemanını göstereceğiz.

Ekran Çıktısı:

5 Yorum

Yorum yap