Python Örnekleri

Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların ortalamasını bulan Python Örneği

Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

 

Yorum yap