Python Örnekleri

Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların toplamını bulan Python Örneği

Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

Çıktı:

 

Yorum yap