Python Örnekleri

Python 1-N Arası Asal Sayı Adeti ve Listesini Bulma

Python ile kullanıcıdan sayı girmesini isteyen ve 1′ den bu sayıya kadar sayılar içinde kaç adet asal sayı olduğunu bulan, bulunan asal sayıları listeleyen örneğe ait kodlar.

Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Python Kullanıcının

1 Yorum

Yorum yap