Python Örnekleri

Python Fonksiyonlar

Bu yazıda Python programlama dilinde fonksiyon nedir, fonksiyon neden kullanılır, nasıl oluşturulur gibi soruların cevabını bulacak ve Python Fonksiyon kullanım örneklerini göreceksiniz.

Python’da fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloğudur. Fonksiyonlar, kodunuzu daha okunaklı ve anlaşılır hale getirir ve aynı işlemi birden fazla kez tekrarlama ihtiyacınız olmadan yapmanıza izin verir.

Fonksiyonların kullanımı, def anahtar kelimesi ile tanımlanır ve daha sonra fonksiyon ismi ile çağrılır. Örneğin:

Fonksiyonlar, parametreler alabilir ve geriye bir değer döndürebilir. Örneğin:

Fonksiyonlar, ayrıca özel anahtar kelime argümanları ile de tanımlanabilir. Örneğin:

Bu örnekte, topla fonksiyonu üç tane parametre alır, ancak ikinci ve üçüncü parametrelerin varsayılan değerleri tanımlanmıştır. Bu sayede, fonksiyon ikinci ve üçüncü parametreleri verilmezse, varsayılan değerleri kullanır.

Aşağıda, iki sayının karesini toplayan bir fonksiyon örneği verilmiştir:

Bu fonksiyon, iki tane parametre alır ve bunların karelerini toplayarak geriye döndürür. Örneğin, üstteki örnekte 3 ve 4 sayılarının kareleri toplandığında 25 değeri elde edilir.

Aşağıda, bir dizideki tüm elemanların toplamını hesaplayan bir fonksiyon örneği verilmiştir:

Bu fonksiyon, bir dizi parametresi alır ve dizinin tüm elemanlarını toplayarak geriye döndürür. Örneğin, üstteki örnekte 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının toplamı 15 değerini verir.

Aşağıda, bir string ifadenin tersini alan bir fonksiyon örneği verilmiştir:

Bu fonksiyon, bir string parametre alır ve stringin tersini geriye döndürür. Örneğin, üstteki örnekte “merhaba” stringi tersine çevirilerek “abahrem” değeri elde edilir.

Aşağıda, bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon örneği verilmiştir

Bu fonksiyon, bir sayı parametre alır ve sayının asal olup olmadığını kontrol ederek geriye boolen bir değer döndürür. Örneğin, üstteki örnekte 3 sayısı asal olduğu için True değeri döndürürken, 4 sayısı asal olmadığı için False değeri döndürür.

Aşağıda, bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir fonksiyon örneği verilmiştir

Bu fonksiyon, bir sayı parametre alır ve sayının faktöriyelini hesaplayarak geriye döndürür. Örneğin, üstteki örnekte 5 sayısının faktöriyeli 120 değerini verirken, 0 sayısının faktöriyeli 1 değerini verir.

Aşağıda, bir metin dosyasının içeriğini okuyan ve içeriği ekrana yazdıran bir fonksiyon örneği verilmiştir:

Bu fonksiyon, bir dosya adı parametresi alır ve dosyanın içeriğini okur. Daha sonra, içeriği ekrana yazdırır. Örneğin, üstteki örnekte “ornek_dosya.txt” adlı dosyanın içeriği okunur ve ekrana yazdırılır.

Yorum yap