Python Örnekleri

Python Girilen Ay ve Yılın Takvimini Yazdırma

Kullanıcıdan yıl bilgisi ve ay bilgisini alarak o ay ve yıla ait takvimi gösteren program:

Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap