Python Örnekleri

Python Girilen Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Bulan Program

Bir sayının tek yada çift olup olmadığını hesaplamak için şu algoritma kullanılır. Sayının iki ile bölümünden kalan 0 ise sayı çift, kalan 1 ise sayı tek’tir.

Bir sayının başka bir sayı ile bölünüp kalanı ifade etmek için programlamada mod(%) kullanılır. Python dilinde de mod almak için % sembolü kullanılır.

Aşağıdaki örnekte if (sayi % 2 == 0) ifadesi mod hesaplayıp sayının tek mi çift mi olduğunu bulmak için kullanılır.

 

1 Yorum

Yorum yap