Python Örnekleri

Python Kullanıcıdan Dosyanın Tam İsmini İsteyerek Uzantısını Gösteren Örnek

Pythonda kullanıcıdan dosyanın tam ismini alarak (Ör: bayrak.png) uzantısını yazdıran örnek.

Örnekte split fonksiyonu kullanımının nasıl olduğu anlatılmıştır.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap