Python Örnekleri

Python Kullanıcının Girdiği 3 Sayıdan En Büyüğü Bulma

Python ile girilen 3 sayıdan en büyük olanını bulan ve ekranda gösteren örnek:

Python Kodları:

Ekran Çıktısı:

Yorum yap