Python Örnekleri

Python sayıların yerlerini değiştirme

İki değişken x ve y verildiğinde, değerlerini değiştirmek için bir Python programı yazın. Bu görevi gerçekleştirmek için Python’da farklı yöntemler görelim.

Örnek: Geçici bir değişken kullanma

Çıktı:

 

Örnek: Geçici Değişken Kullanmadan

Yorum yap