Python Örnekleri

Python’da Dosya İşlemleri

Python, dosya işlemleri konusunda oldukça yeteneklidir. Bu makalede, Python’da dosya işlemleri yapmak için kullanabileceğiniz temel işlevlerin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Ayrıca bir csv dosyasından veri okuyan ve bu verileri işleyen bir örnek oluşturacağız.

Dosya Oluşturma

Python’da bir dosya oluşturmak için open() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. open() fonksiyonu, dosyanın oluşturulacağı yolunu ve dosya modunu alır.

Dosya modları şunlardır:

  • w: Yazma modu. Varolan dosyayı siler ve yeni bir dosya oluşturur veya var olmayan dosyayı oluşturur.
  • a: Ekleme modu. Dosyaya yazmak için açar. Dosya yoksa, bir tane oluşturur.
  • x: Oluşturma modu. Dosyayı sadece yazmak için açar. Var olan bir dosya için hata verir.
  • r: Okuma modu. Dosyayı okumak için açar. Bu mod varsayılan olarak ayarlanmıştır.

Bu kod, ornek.txt adında yeni bir dosya oluşturur ve dosyaya iki satır yazdırır. close() yöntemi, dosyayı kaydeder ve kapatır.

Dosya Okuma

Dosya okumak için, open() fonksiyonunu "r" moduyla çağırın ve read() yöntemini kullanın:

Bu kod, ornek.txt dosyasını okur ve içeriğini yazdırır.

Dosyayı okumak için başka bir yöntem de readline() yöntemidir. Bu yöntem, dosyanın bir satırını okur ve imleci bir sonraki satıra taşır.

Bu kod, ornek.txt dosyasını satır satır okur ve her satırı yazdırır.

Dosya Ekleme

Var olan bir dosyaya veri eklemek için, open() fonksiyonunu "a" moduyla çağırın ve write() yöntemini kullanın:

Bu kod, ornek.txt dosyasına bir satır ekler.

Dosya Silme

Python’da dosya silmek için os modülünden remove() yöntemini kullanabilirsiniz. remove() yöntemi, dosyanın adını alır ve o dosyayı siler.

Bu kod, ornek.txt dosyasını siler.

Dosya Yeniden Adlandırma

Dosyaları yeniden adlandırmak için os modülünden rename() yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, eski dosya adı ve yeni dosya adı olarak iki parametre alır.

Bu kod, eski.txt adlı dosyayı yeni.txt olarak yeniden adlandırır.

Dosya Yolu

Bir dosyanın tam yolunu öğrenmek için, os modülünden getcwd() yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, çalışma dizininin tam yolunu döndürür.

Bu kod, Python programının çalıştığı dizinin tam yolunu yazdırır.

Dosya işlemleri, Python’da oldukça önemlidir ve dosyaların okunması, yazılması, silinmesi, yeniden adlandırılması ve dosya yollarının alınması gibi işlemler yaygın olarak kullanılır.

Örnek

Tablo içeren bir CSV dosyasından veri okuyan ve bu verileri işleyen bir Python uygulaması yazabiliriz. Bu uygulama, dosyadan veri okuma, verileri işleme ve sonuçları ekrana yazdırma işlemlerini içerecektir.

Bu kod, veriler.csv adlı bir dosyadan veri okur ve her sütundaki toplam, ortalama, en yüksek ve en düşük değerleri hesaplar. Sonuçlar ekrana yazdırılır. Bu uygulama, veri analizi gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Yorum yap