Access SQL Server

NORMALİZASYON KURALLARI (ÖĞRENCİ VERİTABANI)

Tablo ve Bileşenleri

Tablo : Konuya ait verilerin tutulduğu satır ve sütunlardan oluşan ve İlişkili bilgilerin mantıksal olarak gruplanıp tutulduğu yapıdır.

Kayıt: Tablodaki satırlara denir.

Birinci anahtar: Tablodaki benzersiz kayıtlar elde etmemizi sağlayan sütuna denir.

Yabancı anahtar: Bir tabloda benzersiz kayıt oluşturmayı sağlayan sütunun diğer tabloda bir sütun olarak bulunma haline denir.

Normalizasyon Kuralları

Verilerin düzenli olarak veri tabanında tutulmasını sağlayan kurallar topluluğudur.

1NF: Tekrarlanan sütun gruplarını ortadan kaldırmak

Kompozit olarak birincil anahtar oluşturmak

2NF: Anahtar özelliğine sahip olmayan tüm sütunlar birincil anahtara tam bağımlı olmalı

Buna göre tablolar bölünmeli

3NF: Kısmi bağımlılık tamamen ortadan kaldırılmalı.

Tablolar arası ilişkiler

BireBir : Tablolar arası ilişkiyi sağlayacak olan ortak alanların ikiside birincil anahtar ise birebir ilişki olur.

Bire Çok : Tablolar arası ilişkiyi sağlayacak olan ortak alanlardan birisi birincil anahtar diğeri yabancı anahtar ise bire çok ilişki olur.

Çokaçok: Tablolar arası ilişkiyi sağlayacak olan ortak alanlardan ikisi de anahtar değillerse çokaçok ilişki olur.

Bütünlük Kuralları

Ana tabloda bir kayıt yoksa alt tablolarda da hiçbir kayıt olamaz.

Alt tablolara ait bir tablodan bir satır silinmesi ya da değiştirilmesi durumunda alt tablolara bakılır. Eğer alt tablolarda ilişkili kayıtlar varsa ana tablo satırının silinmesine izin verilmez.

Alt tablolarda girilen bilginin ana tabloya bağlı alanı kontrol edilmeli. Farklı bir bilginin girilmesine izin verilmez.

İlişki kurmadaki hatalar

Tablolardaki anahtar alanların null olması

İlişki kuracak alanların veri tiplerinin aynı tipte olmaması

İlişki kurulacak alanlarda tutarsız bilgilerin mevcut olması

Tablo tasarımındaki sıra

Normalizasyon kurallarına göre tablolar oluşturulur.

Her tabloda birincil anahtarlar tespit edilir.

İlişkileri kuracak ortak alanlar tespit edilir.

İlişkiler kurulur

Kayıtlar girilir.

Ana tablodan kayıt girişi başlanır.(Kendisinde hiç sonsuz ayağı olmayan tablo)

Alt tabloların kayıtları girilir.

Örnek Çalışma (Öğrenci Veritabanı)

Amaç : Üniversite öğrencilerinin;

Kimlik bilgileri (ad, soyad, anne adi, baba adı, dogum yeri, doğum tarihi….)

Öğrenci bilgileri (ogrno, bölümü, giriş yili, ücret bilgileri, ders bilgileri)

1 Yorum

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et