SQL Server

SQL Matematiksel Fonksiyonlar

Sql‘ de verilen bir sayıyı üzerinde hesaplamaları yaparak tekrar geriye bir sayı değeri döndüren fonksiyonlardır. Bu yazımızda Sql’ de kullanılan ABS(), CEILING(), FLOOR(), PI(), POWER(), RAND(), ROUND(), SIGN(), SQRT(), SQUARE(), ISNUMERIC() fonksiyonlarının ne amaçla kullanıldığını görerek bu fonksiyonlarla ilgili örnekler oluşturacağız.

SQL – ABS() Fonksiyonu

Verilen sayının mutlak değerini geriye döndürür. Yani sayının pozitif halini geri döndürür.

Ekran Çıktısı:

 

SQL – CEILING Fonksiyonu

Verilen ondalık sayıyı en yakın üstüne yuvarlar.

Ekran Çıktısı:

 

SQL – FLOOR() Fonksiyonu

Tabana yuvarlama işlemi yapar. Yani girilen sayının yakın en küçük tam sayıya yuvarlanmasını sağlar.

Ekran Çıktısı:

 

SQL – PI() Fonksiyonu

Matematikteki pi (Π) sayısını verir.

 

SQL – POWER() Fonksiyonu

Verilen sayının, verilen değerde üssünü almak için kullanılır. Örnek olarak

23 = 2 x 2 x 2 =8

 

SQL- RAND() Fonksiyonu

0-1 aralığında rastgele sayı üretmek için kullanılır.

Uygulamalarımızda belli aralıklarda rastgele sayı üretmemiz gerekebilir. Örnek olarak 1-100 arası rastgele sayı üretmeye ihtiyaç duyduğumuzu varsayalım. Böyle bir durumda SQL komutu aşağıdaki gibi yazılabilir.

Ekran Çıktısı:

 

SQL -ROUND() Fonksiyonu

Verilen ondalıklı sayının virgülden sonra kaç basamak yuvarlanacağını belirleyebileceğiniz fonksiyondur. Bu fonksiyon 2 parametre ile kullanılabileceği gibi 3 parametre ile de kullanılabilir.

Birinci parametre yuvarlanacak olan sayıdır. İkinci parametre kaç basamağa yuvarlanacağıdır. Üçüncü parametre ise yuvarlama mı? Kırpma mı yapılacağı ile ilgilidir.

Örneklerle açıklayalım.

Yuvarlama değeri negatif girilirse sayının tam kısmı yani virgülün solundaki kısımda yuvarlanacaktır.

 

SQL – SIGN() Fonksiyonu

Bu fonksiyon veriye ait işaret bilgisini geriye döndürür.

Değer negatifse -1,

pozitifse 1,

Sıfırsa 0  değeri dönecektir.

Örnek:

 

 

SQL – SQRT() Fonksiyonu

Verilen sayının karekökünü alır.

 

SQL – SQUARE() Fonksiyonu

Verilen sayının karesini döndüren fonksiyondur.

 

SQL – ISNUMERIC() Fonksiyonu

Verilen değerin sayısal olup olmadığı bilgisini elde etmek için kullanılır. Sayısal ise geriye “1″ değeri dönecektir. Veri sayısal değilse “0” değeri dönecektir.

Örnek:

Ekran Çıktısı:

 

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et