Web Tasarım

12 En İyi Tasarım Sistemi

Bu yazıda web ve grafik dünyasında kullanılan neredeyse bir tasarım standartı haline gelmiş Tasarım Sistemlerinden en bilinen 12 tanesini listeleyeceğim. Yazıya geçmeden önce Steve Jobs’un şu sözüyle yazıya başlayalım.

“Tasarım sadece nasıl göründüğü ya da nasıl hissettirdiği ile ilgili bir şey değildir. Tasarım nasıl çalıştığı ile ilgilidir.” – Steve Jobs

Doğal olarak tasarım yaptığımız her şeyi etkiler.

Tasarım, perde arkasında bir topluluğun etkileşimini şekillendirir. Tek başına bir tasarım sistemi, bir grup yaratıcı insanın başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.

Daha iyi kullanıcı arayüzleri öğrenmek ve oluşturmak için harika kaynaklar olan tasarım sistemlerinin bir listesi. Tasarım sürecinin birçok farklı aşamasında kullanışlı olabilirler.

İşte size sektörün liderlerinin hazırladığı tasarım arayüzleri listesi:

1. Google

Material Design System

https://material.io/design

2. Apple

Human Interface Guidelines

https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

3. Microsoft

Fluent Design System

https://www.microsoft.com/design/fluent/#/

4. IBM

Carbon Design System

https://www.carbondesignsystem.com/

5. Airbnb

Design

https://airbnb.design/

6. Uber

Design System

https://brand.uber.com/tr/tr/

7. Shopify

Polaris Design System

https://polaris.shopify.com/

8. Mailchimp

Design System

https://mailchimp.com/design/

9. Atlassian

Design System

https://atlassian.design/

10. Salesforce

Lightning Design System

https://www.lightningdesignsystem.com/

11. Audi

Design System

https://www.audi.com/ci/en/guides/user-interface/introduction.html

12. BuzzFeed

Solid

https://solid.buzzfeed.com/

1 Yorum

Yorum yap