CSS Web Tasarım

CSS Sınıf Seçicileri ve Örnekleri

CSS (Cascading Style Sheets) sınıfları, HTML (Hypertext Markup Language) veya XML (Extensible Markup Language) belgelerinde kullanılan öğelerin görünümlerini tanımlayan bir yönetim sistemidir. CSS sınıfları, belge içindeki öğelerin görünümlerine uygulanacak stil kurallarını tanımlar. Örneğin, bir belge içindeki tüm başlıkların yazı tipi ve rengini değiştirmek istiyorsanız, bu öğeler için bir CSS sınıfı oluşturabilir ve bu sınıfı belge içindeki tüm başlık öğelerine uygulayabilirsiniz. CSS sınıfları, HTML veya XML belgelerinde class özniteliği kullanılarak tanımlanır.

Örneğin:

Bu örnekte, “title” sınıfı adı verilen bir CSS sınıfı tanımlanmıştır ve “p” öğesi için uygulanacak stil kurallarını tanımlar. title sınıfını uygulayan örnek CSS kodu da aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu örnekte, “title” adı verilen bir CSS sınıfı tanımlanmıştr. Bu sınıf, font boyutunu 20px ve renk olarak mavi olarak belirlemektedir.

CSS Sınıf Örnekleri

Basit bir kaç tane CSS sınıf örneği ile başlayalım.

Aşağıda, 10’dan fazla CSS sınıfı örneği ve bunların HTML dosyalarında nasıl kullanılacağı verilmiştir:

Örnek 1: .baslik: Bu sınıf, bir başlığı kalın ve büyük bir fontla gösterir.

Örnek 2: .alt-baslik: Bu sınıf, bir alt başlığı kalın ve orta büyüklükte bir fontla gösterir.

Örnek 3: .paragraf: Bu sınıf, bir paragrafı normal bir font büyüklüğünden büyük gösterir.

Örnek 4: .link: Bu sınıf, bir linki yeşil ve altı çizgili gösterir.

Örnek 5: .resim-kutusu: Bu sınıf, bir resmi kırmızı bir çerçeveyle çevreler.

Diğer Sınıf örnekleri

Örneğimizde başlık etiketlerini Ana başlık ve Altbaşlık olarak sınıflandıracağız ve özelliklerini değiştireceğiz. Örneğimizi incelediğimizde hem alt başlıklar için hemde ana başlıklar için <h1> etiketinin kullanıldığını fakat alt başlıklar ve ana başlıklar için class ismi verilerek CSS ile biçimlendirme işleminin gerçekleştiğini göreceksiniz.

Ekran Çıktısı:

Örnek 2:

İkinci örneğimizde <div> etiketlerinden faydalanalım. 9 tane kutu ekleyerek bu kutulardan 1,3,5,7 ve 9. kutulara bir sınıf ismi, geri kalan kutulara da farklı bir sınıf ismi verelim. Örneğimizde k1 ve k2 isimlerini vereceğiz. Daha sonra bu kutulara renklendirme, kenar stili verme, boşluk (margin) ayarlama vb. özellikler uygulayalım.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap