C# Windows Form Örnekleri

C# Windows Form Dikdörtgen Alan ve Çevre Hesaplama

Bu örnekte C# Windows Form ile kısa kenarı ve uzun kenarı kullanıcı tarafından girilen bir dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplamayı öğreneceksiniz.

Örneğin Console Application halini buradan görebilirsiniz.

uygulamamıza başlayalım.

Öncelikle formumuzu aşağıdaki gibi oluşturalım.

ToolBox penceresinden formumuza yukarıdaki gibi 4 adet label, 2 adet textBox ve 1 adet Button ekliyoruz.

Daha sonra Label kontrollerimizin Text özelliklerini Properties penceresinden aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.

Yine Properties penceresinden textBox1, textBox2, lblAlan, lblCevre ve Button için Name özelliklerini sırasıyla txtKisa, txtUzun, lblAlan, lblCevre ve btnHesapla olarak değiştiriyoruz.

Şimdi kodlarımızı oluşturacağız. Hesapla Butonuna çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazalım.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap