Access

MS ACCESS FUNCTIONS Nedir? Kullanımı Nasıldır? MS Access Fonksiyonları ve Örnekleri

Aşağıdaki tablo MS Access ile ilgili tüm işlevleri / fonksiyonları ve ne işe yaradıklarını göstermektedir.

AscBelirli bir karakter için ASCII değerini verir
ChrBelirtilen ASCII numara kodunun karakterini verir
Concat with &İki veya daha fazla dizeyi birbirine ekler
CurDirBelirtilen bir sürücü için tam yolu döndürür
FormatBir değeri belirtilen formatla formatlar
InStrBir dizenin başka bir dizedeki ilk oluşumunun konumunu alır
InstrRevBir dizenin başka bir dizedeki ilk oluşumunun konumunu alır
LCaseBir dizeyi küçük harfe dönüştürür
LeftBir dizeden belirlenen sayı kadar soldan başlayarak  karakter çıkarır.
LenBir dizenin uzunluğunu verir
LTrimBir dizenin önündeki boşlukları kaldırır
MidBir dizede belirtilen konumdan başlayarak alt dizeyi çıkarır ?
ReplaceBir dize içindeki bir alt dizeyi, belirtilen sayıda başka bir alt dizeyle değiştirir
RightBir dizeden belirlenen sayı kadar sağdan başlayarak  karakter çıkarır.
RTrimBir dizenin sonundaki boşlukları kaldırır
SpaceBelirtilen sayıda boşluk karakterinden oluşan bir dize döndürür
SplitBir dizeyi bir alt dizeye böler
StrBir sayıyı dizge(string) olarak verir
StrCompİki dizeyi karşılaştırır?
StrConvDönüştürülmüş bir dizeyi döndürür?
StrReverseBir dizeyi ters çevirir ve sonucu döndürür
TrimBir dizenin başıdaki ve sonundaki boşlukları kaldırır
UCaseBir dizeyi büyük harfe dönüştürür

MS Erişimi Sayısal İşlevleri

AbsBir sayının mutlak değerini verir
AtnBir sayının arc tanjantını verir
AvgBir ifade(değer) kümesinin ortalamasını verir
CosBir açının kosinüsünü verir
CountBir SELECT SQL komutu tarafından döndürülen kayıtların sayısını verir
ExpEuler(e) sayısının üssünü ayarlar
FixBir sayının tamsayı kısmını verir
FormatSayısal bir değeri belirtilen formatla formatlar
IntBir sayının tamsayı kısmını verir
MaxBir değer kümesindeki maksimum değeri verir
MinBir değer kümesindeki minimum değeri verir
RandomizeRastgele sayı üretecini (Rnd () tarafından kullanılan) başlatır?
RndRastgele bir sayı oluşturur.
RoundBir sayıyı istenilen sayıda ondalık basamağa yuvarlar
SgnBir sayının işaretini verir
SqrBir sayının karekökünü verir
SumDizi değerlerinin toplamını verir.
ValBir dizeyi okur ve dizede bulunan sayıları döndürür

MS Erişim Tarihi İşlevleri

DateMevcut sistem tarihini verir
DateAddTarihe saat / tarih aralığı ekler ve ardından tarihi döndürür
DateDiffİki tarih arasındaki farkı verir
DatePartBelirtilen tarihin yıl bölümünü döndür:
DateSerialYıl, ay ve gün gibi belirtilen bölümlerden bir tarih döndürür.
DateValueBir dizeye göre bir tarih verir
DayBelirli bir tarih için ayın gününü verir
FormatBir tarih değerini belirtilen formatla formatlar
HourBir zamanın / tarih saatin saat bölümünü verir
MinuteBir zamanın / tarih saatin dakika bölümünü verir
MonthBelirli bir tarihin ay bölümünü verir
MonthNameBir sayıya karşılık gelen  ayın adını verir(1-ocak)(2-şubat)
NowBilgisayarın sistem tarih ve saatine göre geçerli tarih ve saati verir
SecondBir zamanın / tarih saatin saniye bölümünü verir
TimeMevcut sistem saatini verir
TimeSerialSaat, dakika ve saniye değeri sayısal olarak belirtilen kısımlardan bir zaman(time) değeri verir
TimeValueBir dizeye göre bir zaman verir
WeekdayBelirli bir tarih için haftanın kaçıncı gününde bulunduğunun numarasını verir.(1-7 arası)
WeekdayNameBir sayıya göre haftanın gün adını verir(1-pazatesi)(2-salı)
YearBelirli bir tarihin yıl bölümünü verir

Yorum yap

Web Tasarım & Programlama sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin