Algoritma

1 ile 9 arası çarpım tablosunu yazan akış diyagramını ve algoritmasını yazma

Bu basit algoritmada döngü kullanarak 1 ile 9 arasındaki sayıların çarpım tablosunu yapan algoritmayı nasıl yapacağımızı göreceğiz.

Algoritma:

Bu basit algoritmanın akış şemasını döngü kullanarak 1 ile 9 arasındaki sayıların çarpım tablosunu aşağıdaki şekilde hazırladık.

1 ile 9 arası çarpım tablosunu yazan akış diyagramının algoritmasını yazma
1 ile 9 arası çarpım tablosunu yazan akış diyagramının algoritmasını yazma

Yorum yap