Android

Android CheckBox Kullanımı

Android’de CheckBox, işaretli (Onaylı) veya işaretsiz (Onaysız) olabilen iki durumlu bir düğmedir ve kullanıcıların gereksinimlere göre iki durum (Onaylı/ Onaysız) arasında geçiş yapmasına olanak tanır.

Genel olarak, kullanıcıların değerler kümesinden bir veya daha fazla seçenek seçmesine izin vermek için Android uygulamasında birden fazla CheckBox denetimi kullanabiliriz.

Android uygulamalarında CheckBox kontrolünün kullanılmasının resimli gösterimi aşağıdadır.

Varsayılan olarak, android CheckBox Onaysız(Unchecked) durumunda olacaktır. Android:checked niteliğini kullanarak CheckBox‘ın varsayılan durumunu değiştirebiliriz.

CheckBox‘ın durumunu Onaylı (Checked) olarak değiştirmek istiyorsak, XML layout dosyamızda android:checked = “true” olarak ayarlamamız gerekir.

Android CheckBox Kontrolü Oluşturma

Android’de CheckBox kontrolünü, XML layout dosyasında veya programlı olarak Activity dosyasında iki şekilde oluşturabiliriz.

XML Layout Dosyasında CheckBox Oluşturma

Android uygulamasında XML layout dosyasında CheckBox kontrolünü tanımlamanın örnek yolu aşağıdadır.

Android CheckBox Kullanımı
XML Layout Dosyasında CheckBox Oluşturma

Yukarıdaki kod parçacığını gözlemlerseniz, burada CheckBox kontrolünü tanımladık ve XML layout dosyasında android:checked özniteliğini kullanarak CheckBox durumunu Onaylı olarak ayarlamak.

Activity Dosyasında CheckBox Kontrolü Oluşturma

Android’de, gereksinimlerimize göre activity dosyasında programlı olarak CheckBox denetimi oluşturabiliriz.

Aşağıda, bir activity dosyasında dinamik olarak bir CheckBox denetimi oluşturma örneği verilmiştir.

Activity Dosyasında CheckBox Kontrolü Oluşturma
Activity Dosyasında CheckBox Kontrolü Oluşturma

Bu, CheckBox’ı gereksinimlerimize göre XML layout dosyasında veya programlı olarak activity dosyasında nasıl tanımlayabiliriz sorusunun cevabı olarak verildi.

Android CheckBox Tıklama Olayı

Genel olarak, kullanıcı CheckBox nesnesini Seçmek veya Seçimi Kaldırmak için CheckBox’a tıkladığında bir tıklama olayı alır.

Android’de CheckBox click olayını XML layout dosyasında veya programlı olarak Activity dosyasında iki şekilde tanımlayabiliriz.

XML Layout Dosyasında CheckBox Tıklama Olayı

XML layout dosyamızdaki checkbox öğesine android:onClick niteliğini ekleyerek buton için bir click olay işleyicisi tanımlayabiliriz.

android:onClick özniteliğinin değeri, bir click olayına yanıt olarak çağırmamız gereken metodun adı olmalı ve XML düzenini barındıran Activity dosyası ilgili metodu içermelidir.

XML layout dosyasında android:onClick özniteliğini kullanarak bir CheckBox tıklama olayı tanımlama örneği aşağıdadır.

XML layout dosyamızı barındıran Activity‘de, aşağıda gösterildiği gibi click olayı yöntemini uygulamamız gerekiyor.

Android CheckBox Tıklama Olayı
Android CheckBox Tıklama Olayı

Activity Dosyasında CheckBox Tıklama Olayı Tanımlama

Android’de CheckBox click olayını XML düzen dosyası yerine Activity dosyasında programlı olarak tanımlayabiliriz.

Checkbox click olayını programlı olarak tanımlamak için, View.OnClickListener nesnesini oluşturun ve aşağıdaki gibi setOnClickListener(View.OnClickListener) öğesini çağırarak butona atayın.

Activity Dosyasında CheckBox Tıklama Olayı Tanımlama

Android uygulamalarında CheckBox tıklama olaylarını gereksinimlerimize göre bu şekilde işleyebiliriz.

Android CheckBox Kontrolü Özellikleri

Aşağıdakiler, android uygulamalarında CheckBox denetimiyle ilgili yaygın olarak kullanılan özniteliklerden bazılarıdır

ÖzellikTanımı
android:idKontrolü benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır.
android:checkedOnay kutusunun mevcut durumunu belirtmek için kullanılır.
android:gravityMetnin sol, sağ, orta, üst vb. nasıl hizalanacağını belirtmek için kullanılır.
android:textBir onay kutusu için metni ayarlamak için kullanılır.
android:textColorMetnin rengini değiştirmek için kullanılır.
android:textSizeMetnin boyutunu belirtmek için kullanılır.
android:textStyleMetnin stilini (bold, italic, bolditalic) değiştirmek için kullanılır.
android:backgroundOnay kutusu kontrolü için arka plan rengini ayarlamak için kullanılır.
android:paddingDolguyu sol, sağ, üst ve alttan ayarlamak için kullanılır.
android:onClickOnay kutusu tıklandığında çağrılacak yöntemin adıdır.
android:visibilityKontrolün görünürlüğünü kontrol etmek için kullanılır.

Android CheckBox Kontrolü Örneği

Android uygulamasında Button’a tıkladığımızda CheckBox kontrollerinin seçilen değerlerini almak için LinearLayout’ta birden fazla CheckBox kontrolü ve bir Button kontrolü tanımladık. İşlem adımları ve kodları aşağıda paylaştım.

Android stüdyosunu kullanarak yeni bir android uygulaması oluşturun ve CheckBoxOrnek olarak adlar verin.

Android stüdyosunda bir uygulama oluşturma konusunda bilgi sahibi değilseniz, Android Hello World Uygulama Oluşturma makalesine bakın.

Şimdi \res\layout yolundan bir activity_main.xml dosyası açın ve aşağıdaki gibi kodu yazın.

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, XML Layout dosyasında birden fazla CheckBox kontrolü ve bir Button kontrolü oluşturduk.

Gerekli kontrollerle layout oluşturmayı bitirdiğimizde, onCreate() callback metodundan XML layout kaynağını yüklememiz gerekiyor, bu açık ana etkinlik dosyası MainActivity.java için \java\com.tutlane.checkboxornek yolundan ve kodu aşağıdaki gibi yazın.

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, activity dosyamızda R.layout.dosya_adi şeklinde setContentView yöntemini kullanarak layoutumuzu çağırıyoruz. Burada xml dosya adımız activite_main.xml, bu yüzden activity_main dosya adını kullandık ve CheckBox kontrollerinin durumunu Onaylı/Onaysız ve Button tıklama ile seçilen CheckBox kontrol değerlerini alıyoruz.

Genellikle, activity başlatılması sırasında, bir activity için gerekli düzeni elde etmek için android framework tarafından onCreate() callback metodu çağrılır.

Yorum yap