Android

Android FrameLayout Kullanımı (Örnekli)

Basit bir şekilde, FrameLayout’un tek bir öğeyi görüntülemek için ekrandaki bir alanı bloke etmek için tasarlandığını söyleyebiliriz.

FrameLayout yapısı ekran üzerinde birçok Child View nesnesi göstermek için kullanılır. Birden fazla nesneyi üst üste bindirilmektedir. Örneğin herhangi bir resmin üzerinde bir text ifadenin eklenmesi isteniyorsa bu layout kullanılır. Frame Layout ekrandaki kullanılmayan alanları bloke ederek ekranın tek bir nesne gibi görünmesini sağlar.

Android uygulamalarında frame düzeninin resimli gösterimi aşağıdadır.

Android’de FrameLayout, ekranda bir yer tutucu görevi görecek ve tek bir çocuk görünümünü tutmak için kullanılacak.

FrameLayout’ta alt görünümler bir yığın halinde eklenir ve en son eklenen alt öğe en üstte gösterilir. FrameLayout’a birden fazla child görünümü ekleyebilir ve FrameLayout’ta yerçekimi niteliklerini kullanarak konumlarını kontrol edebiliriz.

Android FrameLayout Örneği

Android uygulamasında farklı kontrollerle bir FrameLayout oluşturma örneği aşağıdadır.

Android Studio kullanarak yeni bir android uygulaması oluşturun ve ismini FrameLayout olarak verin. Android Studio’ da bir uygulama oluşturmayı bilmiyorsanız Android Hello World Uygulaması makalesine bakın.

activity_main.xml

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, çerçeve düzeni içindeki çizilebilir klasördeki görüntüyü (galata) göstermek için ImageView kullandık. Bu yüzden resminizi çizilebilir klasöre ekleyin ve @drawable/galata yolunu resim yolunuzla değiştirin.

MainActivity.java

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, R.layout.layout_file_name şeklinde setContentView yöntemini kullanarak layoutumuzu çağırıyoruz. Burada xml dosya adımız activity_main.xml olduğundan activity_main dosya adını kullandık.

Genellikle, etkinliğimizin başlatılması sırasında, bir etkinlik için gerekli düzeni elde etmek için android framework tarafından onCreate() metodu çağrılır.

Android FrameLayout Örneğinin Çıktısı

Yukarıdaki örneği android sanal cihaz (AVD) kullanarak çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde edeceğiz.

Yorum yap