Android

Android TableLayout Kullanımı (Örnekli)

Android’de TableLayout, alt Görünüm öğelerini satır ve sütunlarda görüntülemek için kullanılan bir ViewGroup alt sınıfıdır.

Android uygulamalarında tablo düzeninin resimli gösterimi aşağıdadır.

Android’de TableLayout, alt öğelerini satırlara ve sütunlara yerleştirecek ve satırlar, sütunlar veya hücreler için herhangi bir sınır çizgisi görüntülemeyecektir.

Android’deki TableLayout, HTML tablosuyla aynı şekilde çalışacak ve tablo, en fazla hücreye sahip satır kadar sütuna sahip olacaktır.

Örnek

Android uygulamasında farklı kontrollere sahip bir TableLayout oluşturma örneği aşağıdadır.

Android Studio kullanarak yeni bir android uygulaması oluşturun ve isimleri TableLayout olarak verin. Android Studio’ da bir uygulama oluşturma oluşturmayı bilmiyorsanız, bu linkteki Android Hello World Uygulaması makalesine bakın.

activity_main.xml

Aşağıda activity_main.xml dosyamıza ait kodlar bulunmaktadır.

MainActivity.java

Yukarıdaki kodu gözlemlerseniz, R.layout.layout_file_name şeklinde setContentView yöntemini kullanarak layoutumuzu çağırıyoruz. Burada xml dosya adımız activity_main.xml olduğundan activity_main dosya adını kullandık.

Genellikle, etkinliğimizin başlatılması sırasında, bir etkinlik için gerekli düzeni elde etmek için android framework tarafından onCreate() metodu çağrılır.

Android TableLayout Örneğinin Çıktısı

Android sanal cihazı (AVD) kullanarak yukarıdaki örneği çalıştırdığımızda, aşağıda gösterildiği gibi bir sonuç elde edeceğiz.

Android TableLayout Örneği

Yorum yap