C# C# Windows Form Örnekleri

C# Form Üzerine Saat ve Tarih Ekleme

Bu uygulamada C# Windows Form uygulamasında Form üzerine Saat ve Tarih ekleyeceğiz. Örneğimizde Saat ve Tarihin Form üstünde görüntülenmesini Label kontrollerinde gerçekleştireceğiz. Saat ve Tarih değerinin sürekli güncellenmesini ise Timer kullanarak gerçekleştireceğiz.

 

 

kod satırı Label1 üzerinde Tarih bilgisinin görüntülenmesini sağlamaktadır.

kod satırı ise saat bilgisinin Label2 kontrolünde görüntülenmesini sağlamaktadır.

Bu satırların Form_Load olayında yazılması form açıldığında o andaki tarih ve saat bilgisinin gelmesini sağlayacaktır. Ancak saat ve tarih bilgisi aynı şekilde kalacaktır. Saat ve Tarih bilgisinin Form açık kaldığı sürece güncel bir şekilde devam etmesini sağlamak için Formumuza Timer kontrolü eklememiz gerekecektir. Timer kontrolü Toolbox penceresinde bulunmaktadır.

Uygulamamıza Timer eklediğimiz zaman aşağıdaki gibi görünecektir.

Timer üzerine çift tıklayarak Timer_Tick olayına aşağıdaki kodları yazalım.

Form_Load olayı için ise Timer1′ i başlatmak için gerekli kodlarımızı yazalım.

 

Şimdide Properties penceresinden Timer Interval değerini ayarlayalım. Bu değer Timer kontrolünün tetiklenme aralığını ms cinsinden ayarlıyabileceğimiz bölümdür. Diğer bir ifadeyle buraya timer1_Tick olayına yazdığımız kodlar burada belirtilen süre kadar aralıklarla çalışacaktır.

Interval değerinin 1000 olması 1 saniye‘de bir çalışması anlamına gelecektir. Örneğimizde bu bölümü 1000 olarak ayarlayacağız.

Kodlarımızın tamamı şu şekilde olacaktır:

 

Yorum yap