C# C# Windows Form Örnekleri

C# GroupBox İçindeki TextBoxların Tamamını Temizleme

Önceki yazımızda GroupBox içinde olmayan TextBox denetimlerinin aynı anda nasıl temizleneceği ile ilgili bir örnek oluşturmuştuk.

Bu yazımızda ise C# dilinde GroupBox içinde bulunan TextBox nesnelerini temizlemeyi öğreneceksiniz.

Örneğimizi aşağıdaki gibi bir form üzerinde gerçekleştireceğiz.

Yukarıdaki tasarmda her grup içinde textboxlar ve bunları temizleyecek olan button nesneleri mevcuttur.

Butonların ortak click olayına aşağıdaki gibi olay kodlarını yazıyoruz.

C# Kodları:

Yorum yap