WPF Form Örnekleri

C# Bütün Textboxları Temizleme

Textbox, tek bir metin satırını görüntülemek veya giriş olarak kabul etmek için kullanılır. Bu denetim, çok satırlı düzenleme ve parola karakter maskeleme gibi standart işlevlere sahiptir.

Textbox denetimi C# Form.Controls sınıfının bir öğesidir. Form Control fonksiyonları ve deyimlerini kullanarak textboxlar üzerinde işlemler yapabiliriz.

Bu yazıda C# ile Textbox kontrolü içindeki yazıları button kontrolünü kullanarak kaldıracağız.

C# Kodu:

İlk olarak foreach döngüsü ile tüm denetimler(this.Controls) üzerinde dönüş sağladık. Ardından if bloğu içinde is operatörü ile itemlerin TextBox olup olmadığını kontrol ettik. Ardında Textbox olan nesneleri as operatörü ile Textbox olarak kabul edip Textbox’ın Clear() metodu ile temizledik.

Yorum yap