C# C# Windows Form Örnekleri

Groupbox İçindeki Textboxları Temizleme

Görsel programlama dillerinde kontrolleri gruplandırmak ve o gruptaki kontroller üzerinde işlemler yapmak isteyebiliriz. Bu yazıda C# dilinde kullanılan groupbox kontrolünün içine eklediğimiz textbox nenelerinin içindeki değerleri temizlemeyi öğreneceksiniz.

Öncelikli olarak Groupbox ve Textbox nedir sorularına cevaplayalım.

Groupbox kontrolü nedir?

Windows formunda GroupBox, üzerinde birden fazla kontrol içeren ve kontroller birbiriyle ilişkili olan bir kapsayıcıdır. Veya başka bir deyişle, GroupBox, uygun bir isteğe bağlı başlığa sahip bir kontrol grubu etrafında bir çerçeve görüntüsüdür. Veya ilgili kontrolleri bir grupta sınıflandırmak için bir GroupBox kullanılır.

Textbox(Metin Kutusu) kontrolü nedir?

Bir formdaki metni görüntülemek veya bir C# programı çalışırken kullanıcı girdisi almak için bir metin kutusu nesnesi kullanılır. Bir metin kutusunda, kullanıcı verileri yazabilir veya panodan kontrole yapıştırabilir.

Aşağıdaki örnekler yukarıdaki kontrollere uygun olarak yazılmıştır.

Groupbox içindeki kontrollere erişim

Yöntem 1: GroupBox.Controls.OfType<tür>() metodu belirtilen türde filitreleme yaparak TextBox türündeki verileri seçme imkanı sunar.

Aşağıdaki örnek groupBox1 içindeki tüm textbox kontrollerini seçer ve içindeki verileri temizler.

Yöntem 2: Ayrıca kulağını tersten tutmak isteyenler için aşağıdaki yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Groupbox controlünün çocukları olup olmadığını öğrenmek için HasChildren özelliği kullanılır. Ardından GroupBox.Controls bize sayılabilir bir liste sunmaktadır. foreach ile tüm öğeler üzerinde dönerek textbox olan nesneleri tespit ederek onları temizleyebiliriz.

Uygulama

Yukarıdaki görselde bulunan iki butona ayrı ayrı tıklandığında ilgili gruplar içindeki textboxları temizleyen kodlar aşağıdadır.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap