bulma – Web Tasarım & Programlama

Etiket bulma

EXCEL Office

EXCEL EĞERSAY KULLANIMI ÖRNEK

Excel’ de belirli bir aralıkta istenilen şarta uygun değerden kaç tane olduğunu bulabilmek için EĞERSAY kullanılır. Aşağıdaki örnekte “Ortalamaları ve Geçme Kalma durumları bulunan öğrencilerden Geçen Sayısı ve Kalan Sayısını bulalım.

SQL

SQL Server MAX()

Belirlenen kolon içerisindeki en yüksek değeri verir. Örnek: “ogrenci” tablosundaki içerisinde en büyük öğrenci numarasını gösterelim. Select MAX(<kolon_adı>) from <tablo_adı>; 123  Select MAX(<kolon_adı>) from <tablo_adı>;  Örnek uygulama

SQL

SQL Server COUNT() Fonksiyonu

Tablodaki kayıt sayısını almak için kullanılır. NULL içeren veriyi dikkate almayacaktır. Kullanımı şu şekildedir. Select <kolon_ad ı> from <tablo_ad ı>; </tablo_ad></kolon_ad> 1234  Select <kolon_ad ı> from <tablo_ad ı>;</tablo_ad></kolon_ad>  Örnek uygulama :

C# Programlama Windows Form Örnekleri

C# Renklere Göre Direnç Değeri Bulma Örnek Uygulama

C# programında direnç renk kodlarına göre direnç değerini bulmak için öncelikle aşağıdaki resmi inceleyim. Formumuzu aşağıdaki şekilde oluşturalım. Burada renkleri seçebilmek için  Combobox’ları kullanacağız. Label1‘ de direç değerimiz, Label6‘ da ise tolerans değeri sonuç olarak gösterilecek. Öncelikle Combobox1-2 ve 3‘e aşağıdaki gibi  direnç renklerini giriyoruz.

C# Console Örnekleri Programlama

C# MAX FONKSİYONU

Max( ) Parametre olarak verilen iki sayıdan büyük olanı geriye döndüren metottur. Bütün sayı türleri tarafından desteklenen bir metot çeşididir. Örnek1: int sayi1,sayi2,m; sayi1 = 19; sayi2 = 12; m = Math.Max(sayi1, sayi2); Console.WriteLine(m); Console.ReadKey(); 12345678  int sayi1,sayi2,m;sayi1 = 19;sayi2 = 12; m = Math.Max(sayi1, sayi2);Console.WriteLine(m);Console.ReadKey();  Örnek2: Console.Write("1. sayıyı giriniz:"); int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console...